Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

Mini fotosynthesemeter helpt groene vingers

EARS in Delft heeft de miniPPM gelanceerd, een fotosynthesemeter in zakformaat. Het bedrijf was in 1993 de eerste producent van draagbare fotosynthesemeters, toen nog met een gewicht van 2 kg. De nieuwe miniPPM weegt 240 gram en is de lichtste, meest draagbare, maar ook de meest betaalbare fotosynthesemeter ter wereld en is speciaal ontwikkeld voor de praktijk.

De meting is gebaseerd op de chlorofyl fluorescentie, een zeer zwak optisch signaal dat door de plant wordt uitgezonden. Dit signaal is onzichtbaar voor het oog, maar wordt feilloos door het instrument gedetecteerd en gemeten. Zo wordt op een gemakkelijke en snelle wijze informatie verkregen over de conditie en de groei van planten.

Onkruidbestrijding is een belangrijk toepassingsveld. De meter kan telers helpen minder herbicide te gebruiken. Om het  milieu te sparen en schade aan gewassen te voorkomen worden steeds meer lage doseringen toegepast. Maar de teler kan dan op het oog niet zien of de bestrijding is geslaagd. Hier kunnen metingen met de miniPPM uitsluitsel geven.  Het instrument kan de teler ook vertellen of het gewas schade ondervindt.

In de glasteelt is de miniPPM  een goed hulpmiddel bij de klimaatbeheersing. Het instrument laat zien of het gewas stress ondervindt van een overmaat aan licht of een gebrek aan water. Zo ondersteunt de meter tijdig schermen en een tijdige watergift. Dit voorkomt groeiverlies en schade. Ook in de winter, wanneer langere tijd kunstmatig wordt belicht, is de miniPPM een waardevol hulpmiddel om vast te stellen of het gewas actief blijft.

In de Verenigde Staten wordt de miniPPM gebruikt voor het veredelen van naaldbomen op winterhardheid. Daartoe worden zaailingen gedurende een nacht aan zeer lage temperaturen blootgesteld en de volgende ochtend gemeten. De exemplaren met de hoogste fotosynthese worden gebruikt om verder te kweken. Deze aanpak werkt ook met andere vormen van stress. Kwekers kunnen met het instrument zaailingen, stekken en pootgoed op groeikracht beoordelen en vergelijken.

Er zijn verschillende modellen van dit nieuwe instrument. De miniPPM-100 is typisch een apparaat om overal mee naar toe te nemen. Je stopt hem in je zak en kunt hem overal  gebruiken. Een meting vergt maar een halve seconde en je kunt wel drieduizend metingen doen voordat hij opnieuw moet worden geladen. 

Voor het praktijkonderzoek zijn er meer geavanceerde modellen. De miniPPM-200 kan langdurige meetseries uitvoeren en de resultaten opslaan. Ook is het mogelijk het instrument vanaf een PC aan te sturen en de metingen te monitoren. 

De miniPPM-300 tenslotte, kan daarnaast ook complete fotosynthese-lichtcurves meten en een bijbehorend meetrapport genereren. Dit is een internationale innovatie. De fotosynthese-lichtcurves kenmerken het optimale lichtniveau en de groeikracht van plantensoort en variëteit.

EARS heeft hoge verwachtingen van dit instrument: “we krijgen aanvragen uit de hele wereld”, aldus Andries Rosema, directeur en geestelijke vader van de miniPPM.

Noot voor redacties

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning