Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

SNS Bank haalt Zilvervloot uit de mottenballen

SNS Bank en RegioBank bieden vanaf vandaag weer het zogeheten Zilvervloot Sparen aan hun jonge klanten. Bij deze rekening krijgen kinderen, naast de reguliere rente vergoeding, een premie van maximaal 10% over het opgebouwde spaartegoed. Met de herintroductie van de Zilvervloot willen SNS Bank en RegioBank de spaarzin onder jongeren bevorderen.

Vanaf de geboorte tot aan de achttiende verjaardag kunnen jonge bankklanten jaarlijks maximaal € 600 laten bijschrijven op hun Zilvervloot Rekening. Hierover krijgen ze de reguliere rentevergoeding van 2,4% (peildatum 6 september) plus een premie van 1% over de inleg per volgemaakt spaarjaar, met een maximum van 10% aan het eind van de rit. Een kind dat 18 jaar trouw 50 euro per maand spaart, krijgt dus naast de rente € 1.080 aan premie. Uiterlijk op het vijftiende jaar kunnen jongeren voor het laatst aanmonsteren.

SNS Bank en RegioBank lopen met de herintroductie vooruit op een wetsvoorstel Jeugdsparen dat CDA en ChristenUnie afgelopen juni indienden. "Wij vinden dit dermate belangrijk dat we de politieke besluitvorming niet afwachten en nu al de handschoen oppakken door Zilvervloot Sparen terug te brengen", aldus Rob Langezaal, directielid SNS Retailbank.

Zilvervloot sparen werd geintroduceerd in 1958 in het kader van de Jeugdspaarwet die het sparen bij kinderen moest bevorden. In die tijd was het de overheid die een premie van 10% over het spaartegoed verstrekte. In 1992 stopte de overheid de regeling.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning