Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

Verzekeringstak fleurt resultaat SNS Reaal op

Bankverzekeraar SNS Reaal heeft over het eerste halfjaar een fors hogere winst geboekt. Het nettoresultaat bedroeg € 115 mln, meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bankverzekeraar profiteerde vooral van goede beleggingsresultaten bij de verzekeringsdivisie. De vooruitzichten voor de rest van het jaar blijven echter 'uitdagend'. SNS Reaal gaat voorlopig niet over tot terugbetaling van de staatssteun.

Verzekeraar Reaal zag haar nettowinst in het eerste halfjaar met bijna € 100 miljoen toenemen tot € 164 mln, voornamelijk door een waardestijging van derivaten waarmee renteschommelingen worden afgedekt. Dochter Zwitserleven boekte alleen al  € 52 mln meer winst door een waardestijging op obligaties. Daarnaast profiteerde de bankverzekeraar naar eigen zeggen van een hogere klanttevredenheid op de domeinen sparen, banksparen en pensioen.

SNS Bank zag daarentegen haar winst met bijna € 50 mln euro dalen tot € 70 mln, voornamelijk door afschrijving op slechte leningen. SNS zakelijk pluste bescheiden met € 3 mln, en blijft daarmee op hetzelfde niveau als het tweede halfjaar van 2011.

Het grote zorgenkind van de bankverzekeraar blijft vastgoedtak Property Finance waar het verlies door de verslechterende markten verder toenam tot € 131 mln, waar dat medio 2011 nog € 118 mln was. In het eerste halfjaar werd € 140 mln afgeschreven op de vastgoedtak; afschrijvingen die volgens de bankverzekeraar de komende tijd op hetzelfde hoge niveau zullen blijven.

De problemen bij Property Finance leiden er mede toe dat SNS Reaal vooralsnog niet overgaat tot terugbetaling van de staatssteun die het na het uitbreken van de financiële crisis kreeg. Hoewel het de bankverzekeraar is gelukt om de hiervoor benodigde € 700 mln vrij te maken, wordt dit geld nu ingezet om de kapitaalspositie van de bank en de solvabiliteit van de verzekeraar te ondersteunen.  Bestuursvoorzitter Ronald Latenstein bevestigde dat de bankverzekeraar ook naar andere mogelijkheden kijkt voor de "versterking van de kapitaalbasis alsook strategische herstructureringsprogramma's, zoals de verkoop van bedrijfsonderdelen." Eerder leidde dit al tot speculaties over een eventuele verkoop van succesvolle verzekeringsactiviteiten als Zwitserleven. Latenstein voorziet 'uitdagende vooruitzichten' voor de rest van 2012.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning