Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

Geen zorgtoeslag meer voor vermogenden

Mensen met een laag (verzamel)inkomen en een bescheiden vermogen op de bank komen niet meer in aanmerking voor de zorgtoeslag. De wetswijziging die hiertoe in april werd aangenomen is in het Staatsblad gepubliceerd en wordt nu definitief met ingang van 1 januari 2013 van kracht.

De zorgtoeslag is nu alleen inkomensafhankelijk. Bij inkomens boven de € 35.000 bestaat geen recht op zorgtoeslag. De Wet op de zorgtoeslag die dit regelt wordt uitgebreid met een vermogenstoets die bepaalt dat er ook geen aanspraak op zorgtoeslag is indien de grondslag sparen en beleggen in Box3 meer bedraagt dan € 80.000. Dit bedrag geldt ook voor de partnersituatie. Dit bedrag kan in het vervolg jaarlijks worden aangepast.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning