Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

Pleidooi SNS Bank voor bouwsparen

SNS Bank pleit ervoor dat de focus bij financiering van de eigen woning verschuift van lenen naar sparen. De bank ziet in bouwsparen een mogelijkheid om de vastgelopen woningmarkt vlot te trekken en voelt zich daarbij gesterkt door een onderzoek van GfK. Dat leert dat bijna 70% van Nederlanders een eigen huis het liefst financiert met zoveel mogeijk spaargeld om de hypotheek(lasten) zo laag mogelijk te houden.

Vooralsnog blijft het wat deze spaarwens betreft vooral bij woorden, zo blijkt ook uit het GfK-onderzoek in opdracht van SNS Bank. Hoewel ruim 85% van de ondervraagden aangeeft te sparen en 29% dit doet voor een specifiek doel, zegt slechts 3% te sparen voor het kopen van een huis. Bij jongeren ligt dit percentage wel aanmerkelijk hoger: 24%.

"Over het algemeen is de Nederlander risicomijdend als het gaat om het lenen voor grote uitgaven. Maar dat geldt nu juist niet voor de eigen woning", stelt Ernst-Jan Boers, directievoorzitter bij SNS Bank. "Aangemoedigd door de fiscale regels laat de consument zich door een financieel adviseur voorrekenen wat de maximale lening is die er te krijgen is. Een fundamentele verandering in denken en doen is nodig: ook voor de grootste investering die een huishouden doet, moet eerst worden gespaard."

Bouwsparen heeft daarbij volgens SNS Bank veel voordelen. Spaarders hoeven volgens de bank minder te lenen waardoor de hypotheek en het rentetarief lager uit kunnen vallen. Woningbezitters zouden geld opzij kunnen leggen voor verbouwing of vervroegde aflossing en huurders zouden zich met bouwsparen kunnen voorbereiden op het kopen van de huurwoning.   

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning