Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

Pensioenkennis tienermeisjes zit wel snor

Uit een onderzoek van Intomart GfK in opdracht van Delta Lloyd Foundation komt een spaarzaam en verantwoordelijk tienermeisje naar voren. Nederlandse meisjes tussen de 13 en 17 jaar zijn goed op de hoogte van de huidige discussie over de pensioengerechtigde leeftijd en realiseren zich de noodzaak van langer doorwerken en bijsparen voor hun oudedagsvoorziening.

Niek Hoek, CEO Delta Lloyd Groep: "Het doet mij goed dat de ondervraagde meiden op de hoogte zijn van de huidige pensioenproblematiek en aangeven hun verantwoordelijkheid te zullen nemen. Zeker omdat uit eerder onderzoek blijkt dat volwassen vrouwen een kwetsbare groep zijn als het gaat om financiële zelfredzaamheid."De ondervraagde meisjes denken dat hun ouders op de leeftijd van 67 jaar met pensioen zullen gaan. De helft van hen denkt zelf pas met 70 jaar of later met pensioen te kunnen. Een AOW-uitkering schatten de meiden in op 1.000 euro netto per maand, waarbij ze verwachten dat zij zelf te zijner tijd minder zullen ontvangen van de overheid. 84% is zich bewust van de noodzaak tot bijsparen. Bij de controlegroep van jongens van dezelfde leeftijd is dit besef iets groter.Beleggen is minder in trek dan sparen. Er is meer vertrouwen in sparen (85%) dan beleggen (43%). De meiden hebben een gezonde spaarzin: 92% van de respondenten spaart. Jongens lijken iets meer te geloven in beleggen om vermogen te laten groeien dan meisjes. 47% van de jongens bevestigt de stelling ‘als je je geld wilt laten groeien, kun je het beste gaan beleggen’ versus 39% van de ondervraagde meisjes.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning