Financiƫle informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

Blog: Nominaal of reeel? De keuze aan sociale partners

maandag 24 september 2012 / Redactie / geen reacties

Sociale partners hebben de keuze om voor een nieuw pensioensysteem te kiezen. Er zijn twee smaken: Het huidige zogenaamde nominale (zekerheids)systeem en het nieuwe reele (indexatie)systeem. Op hoofdlijnen, dus los van een heleboel details, komt het op het volgende neer:

Nominale (zekerheids)systeem
Bij nominaal gaat men uit van een pensioentoezegging met een ondergrens. Deze ondergrens is het bedrag dat men minimaal kan verwachten zonder rekening te houden met de indexatieambitie (dat blijft overigens wel de ambitie van deze fondsen). Met andere woorden, er is een harde ondergrens (een
zekerheid die slechts in het uiterste geval, indien niet anders gekort mag worden) en een ambitie om de pensioenen te laten stijgen (indexatie) als de financiele positie van het pensioenfonds (dekkingsgraad) het toelaat.
Reeel contract
Reeel ofwel indexatie contract gaat uit van een pensioen dat jaarlijks meegroeit met de inflatie maar waarbij het instrument van korten, indien er op basis van de dekkingsgraad te weinig geld in kas zit, ook jaarlijks kan worden ingezet. Uitkomst is ongewis maar de verwachtingen(') zijn dat
dit uiteindelijk meer pensioen kan opleveren. Eigenlijk wordt in dit systeem de strikte scheiding tussen nominaal en ambitie losgelaten. Het nominale pensioen wordt dan minder zeker, en de indexatie wordt theoretisch waarschijnlijker.

Verschil
Het essentiele verschil in beide systemen zit in de mate waarin risico wordt genomen, met name bij slechte financiele omstandigheden. In het nominale systeem ligt er een harde grens waaronder men in principe niet mag komen (dekkingsgraad van 105%). Op het moment dat een pensioenfonds richting
de deze dekkingsgraad dreigt te gaan zal zij minder risicovol gaan beleggen waardoor de kans op verder dalen lager kleiner wordt. De keerzijde is echter dat de kans op een goed rendement lager wordt en mogelijk dat het fonds minder snel uit onderdekking komt. In het reele systeem wordt deze
harde (nominale) grens losgelaten om het nadeel van het beleggingsrendement verlies tegen te gaan. Dat betekent op basis van ervaringen uit het verleden dat de opbrengsten hoger worden waardoor de kans op korten kleiner worden.

Bij het huidige nominale systeem krijgen fondsen in principe 3 jaar de tijd om uit onderdekking te komen. Als dat niet binnen die tijd gebeurt bijvoorbeeld door hogere rendementen op beleggingen, hogere premies, versoberen van de regeling, bijstortingen door werkgevers, dan zullen fondsen
uiteindelijk moeten korten (verminderen van de pensioenrechten). Omdat relatief lang is gewacht met het nemen van deze maatregel kan het voorkomen dat er dan opeens heel veel gekort moet worden (zoals dat nu het geval blijkt te zijn).
In het reele systeem gaat men uit van een pensioen dat meestijgt met de (loon)inflatie. Dat pensioen wordt ieder jaar geindexeerd. Echter als er sprake is van een te lage dekkingsgraad (< 100%) dan wordt er ook direct gekort. Het systeem van korten wordt daarmee geen ultimum remedium maar een
regulier sturingsmechanisme. Deze korting mag over een langere periode worden uitgesmeerd (max. 10 jaar) waardoor deze op jaarbasis lager uitvalt. Nu er in dit systeem geen harde grens meer is zal men ook anders gaan beleggen, iets minder terughoudend voor wat betreft het risicoprofiel maar
daar staan wel mogelijke hogere rendementen tegenover.

De grote vraag blijft, wilt u een nominale grens in het systeem blijven houden, hetgeen betekent dat in slechte financiele omstandigheden er minder risico's genomen gaan worden of wilt u een systeem waarin deze grens wordt losgelaten waardoor pensioenfondsen even grote risico's kunnen blijven
nemen (ook in slechte financiele omstandigheden) met als uiteindelijke uitkomst een mogelijk hoger rendement. Dit is geen garantie, het rendement kan ook beduidend lager zijn!

Aan u als deelnemer de keuze, bij welk systeem voelt u zich het meest comfortabel - Kans op hoger rendement zonder ondergrens of in slechte financiele tijden onder een bepaalde grens risico terugnemen.

Pepijn ten Kate
Bestuurder FNV KIEM


PS. Voor de volledigheid: beide systemen gaan uit van onderlinge solidariteit tussen jong en oud, Samen blijft altijd veiliger en voordeliger dan allemaal individueel zelf je pensioen sparen en verzekeren.
IFrame
Tweet
Share
Print deze pagina

Meer blogberichten

* 13-09-12 Blog: Onderhandelaars: vergeet je beloften niet!
* 31-08-12 Blog: De deal!
* 12-07-12 Blog: Vutters en vroeggepensioneerden in de knel
* 28-06-12 Blog: Belangrijke wijzigingen op het pensioenakkoord

Reacties

Naam *
_____________________

Reactie *
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


[ Reageer ]


Categorieen

* Algemeen nieuws
* Blog
* Grafimedia & Techniek
* Kunst & Podium
* Entertainment & Media

archief

* 2012 September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
* 2011 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
* 2010 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari
* 2009 December November Oktober September Juni

twitter

* 21-09-12 12:03

Vraag van de week: Is een opdrachtgever aansprakelijk voor arbeidsongevallen zp'ers? t.co/TbctuoXJ
* 19-09-12 15:30

Weten wat Jan Kees de Jager aan cultuur en media in zijn koffertje had? t.co/zm8JpvZ9 #fnvkiem #miljoenennota #prinsjesdag
* 18-09-12 16:45

FNV KIEM in overleg met wilde stakers en directie Smurfit Kappa. #staking t.co/wQCaFUmS

Online

FNV KIEM op Twitter FNV KIEM op Facebook FNV KIEM op LinkedIn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vragen over werk en inkomen? Bel 0900 36 854 36
Mobiel | Contact | Lid worden | Privacy statement | Disclaimer | (c) FNV KIEM

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning