Financiële informatie, links en rekenmodules
donderdag 25 april 2024

Particulier bankbedrijf Rabobank ziet winst halveren

De nettowinst van het binnenlandse retailbankbedrijf is bij Rabobank in de eerste helft van 2012 met 42% teruggelopen tot € 609 mln door een "combinatie van hogere waardeveranderingen, lagere marges op sparen en de relatief lage volumes van de uitzettingen". Vooral bij de lokale banken kromp de hypotheekproductie.

In hypotheken is het marktaandeel van het concern vergeleken met eind vorig jaar gedaald tot 27,8% (31,7%). Dat is vooral te wijten aan een sterke daling van de productie bij de lokale Rabobanken, die terugvielen van 26,2% naar 20,2%. Obvion groeide naar 6,9% (5,5%) en de nieuw aangekochte Friesland Bank was goed voor een aandeel van 0,7%.

Het aantal klanten met betalingsproblemen is licht toegenomen, al noemt de bank geen cijfers. Na de zomer wordt daarom de inzet van budgetcoaches voor klanten met betalingsachterstanden, al gebruikelijk bij Obvion, concernbreed doorgevoerd.

Op de spaarmarkt vergrootte Rabobank zijn marktaandeel tot 39,3% (38,7%), vooral door de toevoeging van Friesland Bank. Het bedrag aan particuliere spaartegoeden is gegroeid tot € 123,4 (116,8) mld.

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning