Financiƫle informatie, links en rekenmodules
maandag 27 mei 2024

KPMG: nieuwe regels banken zetten kredietverlening onder druk

AMSTERDAM (Dow Jones)--De maatregelen die Nederlandse banken moeten nemen om in 2015 te voldoen aan nieuwe regelgeving zullen de kosten voor kredietverstrekking verhogen en de keuze voor klanten verkleinen, stelt KPMG op basis van onderzoek in opdracht van VNO-NCW.

In het donderdag gepubliceerde onderzoek becijfert de accountants- en adviesorganisatie dat zelfs als de banken de kosten met 5% drukken, geen dividend meer uitkeren en EUR50 miljard nieuw kapitaal aantrekken, ze hun balansen moeten verkorten met EUR200 miljard en de rentetarieven op kredieten met 0,8 tot 0,9 procentpunt moeten verhogen.

De werkgeversorganisatie die opdracht gaf tot het onderzoek spreekt in een reactie van 'een horrorscenario', waarin minder en duurdere kredieten en hypotheken grote schade kunnen toebrengen aan de Nederlandse economie en woningmarkt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de noodzaak om de balans in te krimpen vooral veroorzaakt wordt door de eis om meer langlopende financiering aan te houden voor hypotheken. Zo'n 30% van de balans van een bank bestaat uit hypotheken. Omdat in Nederland de hoge hypotheekschuld niet gedekt wordt door spaardeposito's, ontstaat een probleem.

VNO-NCW wijst erop dat in Nederland veel lange financiering beschikbaar is bij de pensioenfondsen. "Banken moeten daarom ontlast worden van de molensteen van de financiering van langlopende hypotheken door het benutten van de pensioenbeleggingen", vinden de werkgevers.

Tegelijkertijd moet Nederland volgens VNO-NCW geen aanvullende eisen stellen bovenop de internationale regels, zoals de voorgenomen bankbelasting. Ook een scheiding van nuts- en zakenbanken zou het volgens de lobbyclub lastiger maken voor nutsbanken om financiering aan te trekken voor hypotheken en andere kredieten, en dus averechts werken.

Door Anton Reijinga; Dow Jones Nieuwsdienst; anton.reijinga@dowjones.com; +31-20-571 5213

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning